ORGANIZACJA POGRZEBU

Dla większości z nas informacja o śmierci bliskiej nam osoby jest szokiem. Często nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i podejmować decyzji. Znając ten problem w krótki sposób chcielibyśmy przekazać kilka informacji, które w tej ciężkiej chwili pomogą w pierwszym etapie organizacji pogrzebu.
W zależności od okoliczności śmierci bliskiej osoby załatwianie formalności przebiega nieco inaczej

OTO, JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ:

1Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu

Najczęściej lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem wystawia kartę zgonu, z którą należy się udać do zakładu pogrzebowego ARCHON. Od tej chwili wszelkie dalsze formalności i zadania związane z organizacją pochówku przejmuje na siebie zakład pogrzebowy. Jedyne, co będą musieli Państwo zrobić, to wypełnienie (razem z nami) upoważnienia do Urzędu Stanu Cywilnego, tak aby odciążyć Państwo od wszelkich formalności

Kolejne kroki wyglądają następująco:

 • Podczas gdy akt zgonu jest wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego, możemy zająć się organizacją ceremonii w wybranym oddziale Zakładu Pogrzebowego Archon.
 • Jeżeli nie mają Państwo jak dojechać do naszego zakładu, to nie stanowi to żadnego problemu – nasz pracownik pojedzie po Państwa, a po załatwieniu wszelkich formalności odwiezie do domu
 • Jeśli nie jest możliwe, aby opuszczali Państwo dom (np. ze względu na stan zdrowia), to jest możliwość aby dopełnić wszystkie formalności u Państwa w domu
 • Po przeprowadzeniu z Państwem wstępnej rozmowy, możemy podjąć dalsze kroki, zarezerwować termin pogrzebu w dogodnym dla Państwa terminie, jeżeli będzie to pogrzeb urnowy, również zarezerwować termin kremacji oraz pożegnania przed kremacją.
 • Nasz Zakład nie tylko zorganizuje ceremonię pogrzebową, ale również pomoże w przygotowaniu i skompletowania wszelkich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej oraz innych, w celu przyznania zasiłku pogrzebowego
 • Zajmiemy się również złożeniem dokumentów w Państwa imieniu we wszystkich wyżej wymienionych instytucjach
 • Dodatkowo, jeżeli będzie taka konieczność, wyrobimy za Państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędne akta (urodzenia/małżeństwa/inne) w celu potwierdzenia pokrewieństwa z osobą zmarłą.
2Jeżeli zgon nastąpił w domu

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza opiekującego się zmarłym pacjentem lub lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu.

Następnie po wystawieniu powyższego dokumentu należy zadbać o przewiezienie osoby zmarłej z domu do chłodni przez zakład pogrzebowy. Przewiezienie osoby zmarłej w przypadku Zakładu Usług Pogrzebowych Archon następuje do własnej chłodni, gdzie osoba zmarła przebywa do czasu organizacji pogrzebu. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów i opłat, związanych z przewozem i wynajmem (najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada w zakresie organizacji pogrzebu, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przywiezieniem ciała zmarłego do chłodni wcześnie).

Wystarczy zadzwonić do Zakładu Usług Pogrzebowych Archon pod którykolwiek z oddziałów, bądź numer całodobowy 71 332 60 60, gdzie nasz pracownik przyjmie zlecenie oraz wyśle pracowników.

Przybyli na miejsce pracownicy przedstawiają różne rozwiązania i wyjaśniają wszelkie wątpliwości związane z organizacją pochówku. Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji załatwią wszelkie formalności w odpowiednich urzędach i instytucjach.

Kolejne kroki wyglądają następująco:

 • Podczas gdy akt zgonu jest wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego, możemy zająć się organizacją ceremonii w wybranym oddziale Zakładu Pogrzebowego Archon.
 • Jeżeli nie mają Państwo jak dojechać do naszego zakładu, to nie stanowi to żadnego problemu – nasz pracownik pojedzie po Państwa, a po załatwieniu wszelkich formalności odwiezie do domu
 • Jeśli nie jest możliwe, aby opuszczali Państwo dom (np. ze względu na stan zdrowia), to jest możliwość aby dopełnić wszystkie formalności u Państwa w domu
 • Po przeprowadzeniu z Państwem wstępnej rozmowy, możemy podjąć dalsze kroki, zarezerwować termin pogrzebu w dogodnym dla Państwa terminie, jeżeli będzie to pogrzeb urnowy, również zarezerwować termin kremacji oraz pożegnania przed kremacją.
 • Nasz Zakład nie tylko zorganizuje ceremonię pogrzebową, ale również pomoże w przygotowaniu i skompletowania wszelkich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej oraz innych, w celu przyznania zasiłku pogrzebowego
 • Zajmiemy się również złożeniem dokumentów w Państwa imieniu we wszystkich wyżej wymienionych instytucjach
 • Dodatkowo, jeżeli będzie taka konieczność, wyrobimy za Państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędne akta (urodzenia/małżeństwa/inne) w celu potwierdzenia pokrewieństwa z osobą zmarłą.
3Jeżeli zgon nastąpił w miejscu publicznym

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza opiekującego lub pogotowie ratunkowe.

Jeżeli lekarz stwierdzi, iż zgon nastąpił wskutek naturalny, bez ingerencji osób trzecich, wówczas wystarczy zadzwonić do Zakładu Usług Pogrzebowych Archon pod którykolwiek z oddziałów, bądź numer całodobowy 71 332 60 60, gdzie nasz pracownik przyjmie zlecenie oraz wyśle pracowników Zakładu Pogrzebowego w wyznaczone miejsce w celu przewiezienia osoby Zmarłej do chłodni. Nasi pracownicy, przewiozą osobę Zmarłą do naszej prywatnej chłodni, gdzie Osoba Zmarła przebywa do czasu organizacji pogrzebu

Kolejne kroki wyglądają następująco:

 • Podczas gdy akt zgonu jest wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego, możemy zająć się organizacją ceremonii w wybranym oddziale Zakładu Pogrzebowego Archon.
 • Jeżeli nie mają Państwo jak dojechać do naszego zakładu, to nie stanowi to żadnego problemu – nasz pracownik pojedzie po Państwa, a po załatwieniu wszelkich formalności odwiezie do domu
 • Jeśli nie jest możliwe, aby opuszczali Państwo dom (np. ze względu na stan zdrowia), to jest możliwość aby dopełnić wszystkie formalności u Państwa w domu
 • Po przeprowadzeniu z Państwem wstępnej rozmowy, możemy podjąć dalsze kroki, zarezerwować termin pogrzebu w dogodnym dla Państwa terminie, jeżeli będzie to pogrzeb urnowy, również zarezerwować termin kremacji oraz pożegnania przed kremacją.
 • Nasz Zakład nie tylko zorganizuje ceremonię pogrzebową, ale również pomoże w przygotowaniu i skompletowania wszelkich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej oraz innych, w celu przyznania zasiłku pogrzebowego
 • Zajmiemy się również złożeniem dokumentów w Państwa imieniu we wszystkich wyżej wymienionych instytucjach
 • Dodatkowo, jeżeli będzie taka konieczność, wyrobimy za Państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędne akta (urodzenia/małżeństwa/inne) w celu potwierdzenia pokrewieństwa z osobą zmarłą.
4Jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku

Należy zadzwonić do Zakładu Usług Pogrzebowych Archon pod którykolwiek z oddziałów, bądź numer całodobowy 71 332 60 60, gdzie poinformują Państwo naszego pracownika o zaistniałej sytuacji. Na zlecenie Prokuratury przewozimy Osobę Zmarłą do chłodni Medycyny Sądowej, gdzie przeprowadzona zostanie sekcja.

Rodzina Osoby Zmarłej powinna wówczas udać się do wybranego oddziału Zakładu Usług Pogrzebowych Archon, gdzie pracownik Zakładu, dowie się w jakim terminie, będziemy mogli odebrać Osobę Zmarłą z chłodni Medycyny Sądowej i przewieźć do prywatnej chłodni Zakładu Usług Pogrzebowych Archon. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów i opłat, związanych z przewozem i wynajmem.

Następnie pracownik Zakładu wypełni z Państwem wniosek oraz pełnomocnictwo do wyrobienia aktów zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, na podstawie karty zgonu, którą nasi Pracownicy odbiorą za Państwa z chłodni Medycyny Sądowej.

Kolejne kroki wyglądają następująco:

 • Podczas gdy akt zgonu jest wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego, możemy zająć się organizacją ceremonii w wybranym oddziale Zakładu Pogrzebowego Archon.
 • Jeżeli nie mają Państwo jak dojechać do naszego zakładu, to nie stanowi to żadnego problemu – nasz pracownik pojedzie po Państwa, a po załatwieniu wszelkich formalności odwiezie do domu
 • Jeśli nie jest możliwe, aby opuszczali Państwo dom (np. ze względu na stan zdrowia), to jest możliwość aby dopełnić wszystkie formalności u Państwa w domu
 • Po przeprowadzeniu z Państwem wstępnej rozmowy, możemy podjąć dalsze kroki, zarezerwować termin pogrzebu w dogodnym dla Państwa terminie, jeżeli będzie to pogrzeb urnowy, również zarezerwować termin kremacji oraz pożegnania przed kremacją.
 • Nasz Zakład nie tylko zorganizuje ceremonię pogrzebową, ale również pomoże w przygotowaniu i skompletowania wszelkich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej oraz innych, w celu przyznania zasiłku pogrzebowego
 • Zajmiemy się również złożeniem dokumentów w Państwa imieniu we wszystkich wyżej wymienionych instytucjach
 • Dodatkowo, jeżeli będzie taka konieczność, wyrobimy za Państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędne akta (urodzenia/małżeństwa/inne) w celu potwierdzenia pokrewieństwa z osobą zmarłą.
5Jeżeli jeśli lekarz stwierdzi, że przyczyna zgonu jest nieznana

Jeżeli lekarz stwierdzi, iż przyczyna zgonu jest nieznana, wówczas wystarczy zadzwonić do Zakładu Usług Pogrzebowych Archon pod którykolwiek z oddziałów, bądź numer całodobowy 71 332 60 60, gdzie poinformują Państwo naszego pracownika o zaistniałej sytuacji. Na zlecenie Prokuratury przewozimy Osobę Zmarłą do chłodni Medycyny Sądowej, gdzie przeprowadzona zostanie sekcja.

Rodzina Osoby Zmarłej powinna wówczas udać się do wybranego oddziału Zakładu Usług Pogrzebowych Archon, gdzie pracownik Zakładu, dowie się w jakim terminie, będziemy mogli odebrać Osobę Zmarłą z chłodni Medycyny Sądowej i przewieźć do prywatnej chłodni Zakładu Usług Pogrzebowych Archon. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów i opłat, związanych z przewozem i wynajmem.

Następnie pracownik Zakładu wypełni z Państwem wniosek oraz pełnomocnictwo do wyrobienia aktów zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, na podstawie karty zgonu, którą nasi Pracownicy odbiorą za Państwa z chłodni Medycyny Sądowej.

Kolejne kroki wyglądają następująco:

 • Podczas gdy akt zgonu jest wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego, możemy zająć się organizacją ceremonii w wybranym oddziale Zakładu Pogrzebowego Archon.
 • Jeżeli nie mają Państwo jak dojechać do naszego zakładu, to nie stanowi to żadnego problemu – nasz pracownik pojedzie po Państwa, a po załatwieniu wszelkich formalności odwiezie do domu
 • Jeśli nie jest możliwe, aby opuszczali Państwo dom (np. ze względu na stan zdrowia), to jest możliwość aby dopełnić wszystkie formalności u Państwa w domu
 • Po przeprowadzeniu z Państwem wstępnej rozmowy, możemy podjąć dalsze kroki, zarezerwować termin pogrzebu w dogodnym dla Państwa terminie, jeżeli będzie to pogrzeb urnowy, również zarezerwować termin kremacji oraz pożegnania przed kremacją.
 • Nasz Zakład nie tylko zorganizuje ceremonię pogrzebową, ale również pomoże w przygotowaniu i skompletowania wszelkich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej oraz innych, w celu przyznania zasiłku pogrzebowego
 • Zajmiemy się również złożeniem dokumentów w Państwa imieniu we wszystkich wyżej wymienionych instytucjach
 • Dodatkowo, jeżeli będzie taka konieczność, wyrobimy za Państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędne akta (urodzenia/małżeństwa/inne) w celu potwierdzenia pokrewieństwa z osobą zmarłą.

Jakie dokumenty potrzebne są do załatwienia aktu zgonu?


 • karta zgonu wystawiona przez lekarza
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • paszport osoby zmarłej, o ile taki posiada

Oto dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS, KRUS, MSWiA, WBE i inne:


 • akt zgonu
 • legitymacja ubezpieczonego (wydana przez ZUS, KRUS, MSWiA, WBE)
 • faktura za usługę oraz trumnę lub/i urnę (wystawiona przez zakład pogrzebowy)
 • PESEL osoby zmarłej i członka Rodziny, na którego będą wystawiane rachunki

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.


  funeralhome-contact-icon1

  ADRES

  A.Archon Zakład Usług Pogrzebowych i Kamieniarskich - Warzywoda s.c.

  ul. B. Krzywoustego 287
  50-310 Wrocław

  NIP: 895 190 13 91
  Regon: 020659723